> Naslovnica > Agrometeorologija
Temperature tla (°C) na 5 i 20 cm dubine za 20.06.2018.

» Mjerenje temperature tla
Temperature tla se mjere koljenastim živinim termometrima na 2, 5, 10, 20, 30, 50 i 100 cm dubine. Mjerenja se obavljaju tri puta dnevno (7, 14 i 21 h). Tijekom 2001. godine u Hrvatskoj su se provodila mjerenja temperature tla na 45 meteoroloških postaja.
Prvi zapisi o mjerenjima temparatura tla u Hrvatskoj datiraju od 1898. godine. Naime, te su godine u Križevcima postavljena tri termometra za mjerenje temperature tla.
Toplina tla ima posebnu važnost za tlo. Svi fizikalno-kemijski, biokemijski i biološki procesi u tlu ne bi bili mogući bez topline.
Toplina tla utječe na energiju klijanja, nicanja, zriobu, morfologiju biljke, broj mikroorganizama itd.
Izvor toplotne energije koja zagrijava tlo dolazi od Sunca i protuzračenja atmosfere. Energija sunčevog zračenja apsorbirana od strane tla, pretvara se u toplinsku energiju kojom se površinski slojevi tla griju, dok se dugovalnim zračenjem tlo hladi.
Hlađenje i zagrijavanje određenih slojeva tla posljedica je smjera strujanja topline. Promjena smjera strujanja topline uzrokom je stvaranja hladnih i toplih zona zahlađenja i zatopljenja.
 Šifra Stanje tla
0 suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo

U vrijeme izlaska Sunca zona zatopljenja se nalazi u sloju od površine tla do otprilike 20 cm dubine. Tijekom podneva ova se zona pomiče još dublje. U drugom dijelu dana, kada je Sunce u zalaznoj putanji, temperature tla na površini opadaju, dok u dubljim slojevim polako rastu pa dolazi do termičke ravnoteže.