> Naslovnica > Klima
Praćenje klime

Vrijednosti različitih parametara klimatskih elemenata svakodnevno se mjere i opažaju na sinoptičkim, klimatološkim i kišomjernim postajama, te na automatskim postajama.

Srednja dnevna temperatura zraka, količina oborine i osunčavanje neki su od parametara koji se svakodnevno mjere.
Mjesečne, sezonske i godišnje srednje vrijednosti temperature i oborine se uspoređuju s višegodišnjim srednjacima za razdoblje 1961-1990. kako bi se ocijenila odstupanja.
Također se prati meteorološka suša povezana s deficitom oborine.