> Naslovnica > Klima
Praćenje klime > Kišni i sušni uvjeti na različitim vremenskim skalama
» Više o praćenju kišnih i sušnih uvjeta

Voda je povezana sa svim komponentama klimatskog sustava (atmosfera, hidrosfera, kriosfera, površinski sloj tla i biosfera). Ekstremna odstupanja količina oborina u sustavu atmosfera - tlo i atmosfera - hidrosfera imaju direktan utjecaj na društvo. Na ovim stranicama su prikazana odstupanja količina oborine na dnevnoj, mjesečnoj i višemjesečnoj vremenskoj skali na 22 postaje u Republici Hrvatskoj.

Za praćenje kišnih i sušnih uvjeta na dnevnoj skali koristi se normalna razdioba drugog korijena. Ulazni podaci su:

  • Dnevne količine oborine iz razdoblja: siječanj 1961. - prosinac 2000.
  • Dnevne količine oborine iz proteklog mjeseca.

Na mjesečnoj i višemjesečnoj vremenskoj skali statistički model za analizu odstupanja količina oborine koristi gama razdiobu i standardnu normalnu razdiobu. Ulazni podaci su:

  • Mjesečne količine oborine iz razdoblja: siječanj 1961. - prosinac 2000.
  • Mjesečne količine oborine u protekle četiri godine.