> Naslovnica > Klima
Praćenje klime > Ocjena mjeseca, sezone i godine

Odaberite:

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA RUJAN 2017.

Analiza temperaturnih anomalija za rujan 2017. godine pokazuje da su srednje mjesečne temperature zraka bile niže od višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) izuzevši Dubrovnik gdje je srednja mjesečna temperatura zraka bila jednaka prosjeku. Najniža vrijednost odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u rujnu 2017. iznosila je -1,9 °C (Zavižan).

Odstupanja apsolutne maksimalne temperature zraka za rujan 2017. godine bila su većinom niža od odgovarajućeg prosjeka (1961. - 1990.), a nalazila su se u rasponu od -2,7 °C (Pazin) do 0,6 °C (Slavonski Brod). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u rujnu 2017. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za rujan 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: hladno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana i zaleđa, središnja Hrvatska te dio sjeverozapadne i istočne Hrvatske) i normalno (preostali dio Hrvatske).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA RUJAN 2017.

Analiza količina oborine za rujan 2017. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile iznad prosjeka na svim analiziranim postajama. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za rujan 2017. godine nalaze u rasponu od 110% višegodišnjeg prosjeka u Lastovu (60,3 mm) do 470% tog prosjeka u Zadru (459,6 mm). U rujnu 2017. godine maksimalna dnevna količina oborine mjerena u 7 h za postaju Zadar iznosi 213,4 mm (12. rujna 2017.) i manja je od najveće vrijednosti dnevne količine oborine u raspoloživom nizu (1961.-2016.) dotične postaje (352,2 mm, 11. rujna 1986.). Na slikama su prikazani pluviogrami s glavne meteorološke (GMP) postaje Zadar za 10.-11. i 11.-12. rujna 2017. te 10.-11. rujna 1986. godine. Dana 11. rujna 2017. godine pljusak je započeo u 4:57 h te je trajao do 12 h kada prelazi u kišu koja traje do 16:52 h. Maksimalna 10-minutna količina oborine za taj dan je iznosila 18,9 mm dok je ukupna količina oborine tijekom navedenog razdoblja iznosila 283,4 mm.

Na nekoliko postaja (Zavižan, Zadar, Pazin, Ogulin i Zagreb-Maksimir) zabilježene su rekordne mjesečne količine oborine u rujnu 2017. jer su ovogodišnje rujanske količine oborine nadmašile najveće rujanske količine u povijesti mjerenja. Na postajama Gospić, Pazin i Karlovac zabilježene su rekordne dnevne količine oborine u rujnu 2017. godine (tablica 2).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za rujan 2017. opisane su sljedećim kategorijama: kišno (dio istočne Hrvatske, dio srednjeg Jadrana i zaleđa te šire područje Rijeke i Dubrovnika), vrlo kišno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana i zaleđa te dio središnje i sjeveroistočne Hrvatske), normalno (dio južnog Jadrana) i ekstremno kišno (preostali dio Hrvatske).