> Naslovnica > Klima
Praćenje klime > Ocjena mjeseca, sezone i godine

Odaberite:

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA OŽUJAK 2017.

Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za ožujak 2017. godine bila je viša od višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.). Temperaturne anomalije nalazile su se u rasponu od 2,0°C (Komiža) do 4,8°C (Parg). Usporedba s raspoloživim nizom postaje Dubrovnik je pokazala da je srednja mjesečna temperatura zraka za ožujak 2017. godine najviša vrijednost srednje mjesečne temperature zraka za ožujak od kada postoje meteorološka motrenja na toj postaji (tablica 1). U skladu sa standardnom operativnom praksom na Državnom hidrometeorološkom zavodu provodi se ocjena izuzetnosti srednjih dnevnih temperatura zraka za postaje Zagreb-Grič, Rijeka i Split-Marjan. U tablicama 2 i 3 prikazani su dobiveni rezultati za ožujak 2017. godine za postaje Rijeka i Split-Marjan. Za postaju Zagreb-Grič u ožujku 2017. godine nije bilo rekordnih srednjih dnevnih temperatura zraka. U Tablici 4. dan je pregled maksimalnih temperatura zraka za ožujak za područje Hrvatske na glavnim meteorološkim postajama od početka mjerenja.

Tablica 1. Usporedba srednje mjesečne temperature zraka za ožujak s raspoloživim nizom (1961. - 2016.) postaje Dubrovnik.

Srednja mjesečna temperatura zraka (°C), Dubrovnik
srednja mjesečna temperatura zraka (°C), ožujak 2017. 14,1
raspoloživi niz (1961. - 2016.) 14,0/ožujak 2001.

Tablica 2. Rekordno topli dani u ožujku 2017. za postaju Rijeka.

Rekordno topli dani, Rijeka, ožujak 2017.
29. 3. 30. 3.
srednja dnevna temperatura zraka (°C) za razmatrane dane, ožujak 2017. 18,1 18,9
raspoloživi niz (1948. - 2016.) 15,6/1981 16,0/1981

Tablica 3. Rekordno topli dani u ožujku 2017. za postaju Split-Marjan.

Rekordno topli dani, Split-Marjan, ožujak 2017.
30. 3.
srednja dnevna temperatura zraka (°C) dana 30. ožujka 2017. 20,4
raspoloživi niz (1948. - 2016.) 17,6/1981

Tablica 4. Apsolutni maksimumi temperature zraka to jest najviše vrijednosti za ožujak izmjereni na glavnim meteorološkim postajama u Republici Hrvatskoj od početka mjerenja. Posebno su izdvojene najviše vrijednosti temperature zraka izmjerene u ožujku 2017. na pojedinoj postaji, kao i datum kada je vrijednost izmjerena. Istaknute su one postaje na kojima su u ožujku 2017. postignute rekordne vrijednosti temperature zraka za ožujak tj. najviša vrijednost temperature zraka za ožujak 2017. godine koja je premašila dosadašnji apsolutni maksimum prema raspoloživom nizu promatrane postaje Od navedenih apsolutnih maksimuma crvenom bojom je označena najviša vrijednost temperature zraka u ožujku prema raspoloživom nizu (Knin) dok je narančastom bojom naznačena najviša vrijednost temperature zraka u ožujku 2017. prema podacima analiziranih postaja (Dubrovnik).
Zvjezdicom su označeni nepotpuni nizovi podataka.

Naziv glavne meteorološke postaje Godina početka mjerenja Vrijednost apsolutnog maksimuma Datum kada je postignut apsolutni maksimum Vrijednost najviše izmjerene temperature zraka (°C) u ožujku 2017. Datum kada je postignuta vrijednost najviše izmjerene temperature u ožujku 2017.
Dubrovnik 1961. 23,0 26. 3. 1977.* 26,8 30. 3.
Senj 1948. 25,4 21. 3. 1990.* 25,9 29. 3.
Šibenik 1949. 26,2 23. 3. 1977. 25,7 30. 3.
Sl. Brod 1963. 27,4 23. 3. 1977. 25,4 22. 3.
Knin 1949. 27,6 26. 3. 1977. 25,1 30. 3.
Rijeka 1948. 24,0 21. 3. 1990. 25,0 29. 3.
Karlovac 1949. 27,2 29. 3. 1989. 24,6 24. 3.
Osijek 1899. 26,9 24. 3. 1977.* 24,6 22. 3.
Hvar 1858. 24,0 26. 3. 2012.* 24,5 30. 3.
Pazin 1961. 26,5 25. 3. 1977. 24,4 29. 3.
Split - Marjan 1948. 23,2 23. 3. 1977. 24,3 30. 3.
Ogulin 1949. 25,4 29. 3. 1989. 23,9 24. 3.
Komiža 1981. 24,2 31. 3. 1989. 23,7 30. 3.
Sisak 1949. 27,4 31. 3. 1989. 23,7 20. 3.
Daruvar 1978. 26,2 31. 3. 1989. 23,6 23. 3.
Mali Lošinj 1961. 23,3 31. 3. 1981. 23,5 30. 3.
Poreč 1981. 21,6 31. 3. 1981.* 23,5 30. 3.
Zagreb Maksimir 1949. 26,0 31. 3. 1989. 23,3 29. 3.
Bjelovar 1949. 27,4 31. 3. 1989. 23,3 23. 3.
Zagreb Grič 1861. 26,1 31. 3. 1989.* 23,2 29. 3.
Varaždin 1949. 25,3 31. 3. 1989. 23,0 29. 3.
Gospić 1872. 23,4 23. 3. 1990.* 22,6 31. 3.
Lastovo 1948. 22,0 30. 3. 1952.* 22,5 30. 3.
Zadar 1961. 22,5 26. 3. 2012. 21,8 30. 3.
Parg 1950. 22,1 22. 3. 1990.* 19,6 31. 3.
Puntijarka 1981. 21,7 29. 3. 1989. 16,8 29. 3.
Zavižan 1953. 16,5 11. 3. 1990.* 12,3 31. 3.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2017. godine opisane su dominantnom kategorijom vrlo toplo dok je samo dio istočne Hrvatske svrstan u kategoriju toplo.


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA OŽUJAK 2017.

Analiza količina oborine za ožujak 2017. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za ožujak 2017. godine nalaze u rasponu od 29% višegodišnjeg prosjeka za postaju Zagreb-Grič (14,7 mm) do 152% tog prosjeka u Osijeku (67,6 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno sušno (šire područje Zagreba), vrlo sušno (dio sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske), sušno (dio središnje Hrvatske te dio sjevernog i južnog Jadrana), kišno (šire područje Osijeka) i normalno (preostali dio Hrvatske).