> Naslovnica > Klima
Praćenje klime > Ocjena mjeseca, sezone i godine

Odaberite:

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA SVIBANJ 2017.

Pozitivne temperaturne anomalije za svibanj 2017. pokazuju da je na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka bila iznad višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.). Anomalije srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 0.7°C (Šibenik) do 2.2°C (Zagreb-Grič).

Tablica 1. Pregled apsolutnih maksimalnih temperatura zraka za svibanj 2017. godine i usporedba s raspoloživim nizom dotičnih postaja. Navedene su vrijednosti za samo one postaje koje su uključene u analizu klimatskih anomalija u Republici Hrvatskoj.

Naziv meteorološke postaje Godina od kada su raspoloživi podaci Vrijednost najviše izmjerene temperature (°C) u svibnju (do 2016.) u razdoblju od kada su raspoloživi podaci Datum kada je postignuta najviša vrijednost
(* označava nepotpuni niz)
Vrijednost najviše izmjerene temperature (°C) u svibnju 2017. Datum kada je postignuta vrijednost najviše izmjerene temperature u svibnju 2017.

Dubrovnik

1961.

32.9

29.5.2003.*

28.7

16.5.

Senj

1948.

33.6

25.5.2009.*

28.9

28.5.

Šibenik

1949.

34.0

29.5.2008.

29.2

27.5.

Slavonski Brod

1963.

35.2

12.5.1968.

30.1

31.5.

Knin

1949.

34.2

25.5.2009.

28.4

31.5.

Rijeka

1948.

33.7

25.5.2009.

27.6

28.5.

Karlovac

1949.

33.8

27.5.1958.

30.6

31.5.

Osijek

1899.

36.0

12.5.1968.*

30.6

31.5.

Hvar

1858.

33.0

15.5.1945.*

29.8

16.5.

Pazin

1961.

33.7

25.5.2009.

28.4

30.5.

Split - Marjan

1948.

33.2

26.5.1953.

28.6

28.5.

Ogulin

1949.

32.4

27.5.1958.

29.9

31.5.

Komiža

1981.

31.8

29.5.2005.

27.9

31.5.

Sisak

1949.

34.3

28.5.2008.

30.3

31.5.

Daruvar

1978.

33.5

15.5.1983.

30.5

31.5.

Mali Lošinj

1961.

34.5

25.5.2009.

27.5

28.5. i 29.5.

Poreč

1981.

32.8

29.5.2008.*

28.9

31.5.

Zagreb - Maksimir

1949.

33.7

27.5.2008.

30.5

31.5.

Bjelovar

1949.

34.1

8.5.2003.

30.6

31.5.

Zagreb - Grič

1861.

33.4

27.5.2008.*

30.4

30.5. i 31.5.

Varaždin

1949.

33.2

27.5.2008.

29.7

31.5.

Gospić

1872.

31.6

25.5.2009.*

26.7

30.5. i 31.5.

Lastovo

1948.

32.3

29.5.2005.*

27.6

16.5.

Zadar

1961.

32.0

30.5.2003.

28.5

27.5.

Parg

1950.

28.3

26.5.2009.*

25.1

30.5.

Puntijarka

1981.

26.9

27.5.2008.

22.8

30.5.

Zavižan

1953.

23.1

25.5.2009.*

18.6

29.5.

Odstupanja apsolutne maksimalne temperature zraka za svibanj 2017. bila su većinom viša od odgovarajućeg prosjeka (1961. - 1990.), a nalazila su se u rasponu od -0.4°C (Knin) do 3.6°C (Ogulin). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u svibnju 2017. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2017. godine opisane su dominantnom kategorijom toplo (gotovo cijela Hrvatska), vrlo toplo (dio sjevernog i srednjeg Jadrana, okolica Parga i šire područje Zagreba) i normalno (dio istočne Hrvatske i šire područje Šibenika).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SVIBANJ 2017.

Analiza količina oborine za svibanj 2017. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za svibanj 2017. godine nalaze u rasponu od 41% višegodišnjeg prosjeka u Kninu (36.7 mm) do 239% tog prosjeka u Slavonskom Brodu (174.6 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo kišno (šire područje Slavonskog Broda), sušno (šire područje Gospića, Knina, Parga, Zagreba i Daruvara) i normalno (preostali dio Hrvatske).