> Naslovnica > Klima
Praćenje klime > Ocjena mjeseca, sezone i godine

Odaberite:

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA VELJAČU 2018.
Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za veljaču 2018. bila je niža od višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.). Anomalije srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -3,7 C (Zavižan) do -0,3 C (Dubrovnik).

Apsolutna minimalna temperatura zraka za veljaču 2018. bila je na svim analiziranim postajama niža od odgovarajućeg prosjeka (1961. - 1990.), a nalazila se u rasponu od -7,1 C (Zavižan) do -0,3 C (Ogulin). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da je 28. veljače 2018. godine u Zadru zabilježena rekordna vrijednost apsolutne minimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire područje Bjelovara, dio istočne Hrvatske i južni Jadran), vrlo hladno (Zavižan) i hladno (preostali dio Hrvatske).
ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA VELJAČU 2018.
Analiza količina oborine za veljaču 2018. koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile iznad višegodišnjeg prosjeka izuzevši postaju Rijeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za veljaču 2018. godine nalaze u rasponu od 83 % višegodišnjeg prosjeka u Rijeci (98,2 mm) do 292 % tog prosjeka u Karlovcu (192,1 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire područje Rijeke i Dubrovnika), ekstremno kišno (šire područje Poreča i dio središnje Hrvatske), vrlo kišno (šire područje Parga, dio sjevernog Jadrana, Like te dio sjeverozapadne i istočne Hrvatske) i kišno (preostali dio Hrvatske).