> Naslovnica > Klima
Praćenje klime > Ocjena mjeseca, sezone i godine

Odaberite:

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA TRAVANJ 2016.

Analiza temperaturnih anomalija za travanj 2016. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 1,3 C (Daruvar) do 3,4 C (Zavižan).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za travanj 2016. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (istočna Hrvatska i dio središnje Hrvatske), ekstremno toplo (dio srednjeg i južnog Jadrana) i vrlo toplo (preostali dio Hrvatske).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA TRAVANJ 2016.

Analiza količina oborine za travanj 2016. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine na većini analiziranih postaja bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za travanj 2016. nalaze u rasponu od 35% višegodišnjeg prosjeka na postaji Split-Marjan (23,2 mm) do 148% tog prosjeka u Komiži (85,5 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za travanj 2016. godine opisane su sljedećim kategorijama: kišno (dio južnog Jadrana), vrlo sušno (šire područje Splita), sušno (šire područje Daruvara te dio sjevernog i srednjeg Jadrana s pripadnim zaleđem) i normalno (preostali dio Hrvatske).