INDEKS OPASNOSTI OD ŠUMSKIH POŽARA ZA 28.03.2017
  Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Brzina
vjetra (m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
 Pazin 19.8 26 2 0.0 90 34 56 6 33 12 mala
 Rijeka 17.7 22 2 0.0 92 36 56 8 36 17 mala
 Mali Lošinj 16.5 38 6 0.0 86 21 52 7 21 11 mala
 Rab 16.2 45 1 0.0 88 32 57 4 31 8 mala
 Senj 17.2 27 1 0.0 91 36 57 6 35 13 mala
 Zadar 16.8 43 3 0.0 87 28 57 5 28 9 mala
 Šibenik 16.3 34 3 0.0 91 34 62 8 33 15 mala
 Knin 19.9 19 4 0.0 93 42 60 14 42 25 umjerena
 Sinj 18.8 20 2 0.0 92 24 43 8 23 13 mala
 Imotski 18.2 32 2 0.0 88 15 30 5 15 6 mala
 Split Marjan 16.6 33 3 0.0 90 34 56 7 34 14 mala
 Makarska 16.6 35 2 0.0 89 37 59 6 37 12 mala
 Hvar 17.7 37 4 0.0 89 34 59 8 34 16 mala
 Komiža 15.9 43 4 0.0 88 30 63 7 30 12 mala
 Ploče 17.2 31 7 0.0 90 35 60 15 35 25 umjerena
 Lastovo 15.2 40 5 0.0 88 10 22 8 10 8 mala
 Govedari-Mljet 18.9 29 6 0.0 91 24 54 14 24 20 umjerena
 Dubrovnik 17.7 36 4 0.0 84 19 51 4 20 6 mala
 Zavižan 8.0 44 7 0.0 82 7 13 5 7 4 vrlo mala
 Gospić 16.2 27 2 0.0 89 31 44 5 31 11 mala


 
  Opis