Natječaji Javna nabava
Prethodno savjetovanje o javnoj nabavi usluga savjetovanja o projektu AirQ

"U skladu s člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte nabava(at)cirus.dhz.hr, zaključno do 3. travnja 2017. godine."

lzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave za nabavu usluga savjetovanja u provedbi projekta AirQ novo!

Prijedlog dokumentacije o nabavi za javnu nabavu usluga savjetovanja o projektu AirQ