Natječaji Javna nabava
Prethodno savjetovanje o javnoj nabavi Otopine meteorološkog reagensa za prizemne generatore

"U skladu s člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte nabava(at)cirus.dhz.hr, zaključno do 19. travnja 2017. godine."

lzvješće o prethodnom savjetovanju o javnoj nabavi otopine meteorološkog reagensa za prizemne generatore novo!

Prijedlog dokumentacije o nabavi Otopine meterološkog reagensa

Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Troškovnik - otopina 2017