Natječaji Javna nabava
Prethodno savjetovanje o javnoj nabavi rezervnih dijelova za opsluživanje postojećih automatskih meteoroloških sustava u mreži DHMZ-a u 2017. godini.

"U skladu s člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte: nabava(at)cirus.dhz.hr, zaključno do
16. svibnja 2017. godine."

Izvješće o prethodnom savjetovanju o javnoj nabavi rezervnih dijelova za opsluživanje postojećih AMPnovo!

Prijedlog dokumentacije o nabavi rezervnih dijelova za opsluživanje AMP

Prilog I - Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Obrazac I - Tehničke specifikacije za ponuđene rezervne dijelove za opsluživanje postojećih AMP

Obrazac II - Troškovnik rezervnih dijelova za AMP