Natječaji Javna nabava
Prethodno savjetovanje o javnoj nabavi meteoroloških radijskih sondi

"U skladu s člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte: nabava(at)cirus.dhz.hr, zaključno do
14. lipnja 2017. godine."

Izvješće o prethodnom savjetovanju o javnoj nabavi meteoroloških radijskih sondinovo!

Prijedlog dokumentacije za nabavu meteoroloških radijskih sondi za radiosondažna mjerenja

Prilog I - Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Obrazac I - Tehničke specifikacije za ponuđenu meteorološku radijsku sondu za radiosondažna mjerenja

Obrazac II - Troškovnik radijska sonda