Natječaji Javna nabava
Prethodno savjetovanje o javnoj nabavi radova, Ev broj nabave: 07-2017-16:
Otvoreni postupak nabave male vrijednosti za dogradnju, adaptaciju i opremanje zgrade

"U skladu s člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana."

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte:
nabava(at)cirus.dhz.hr, zaključno do 7. 8. 2017. godine.


Izvješće o prethodnom savjetovanju o javnoj nabavi radova za dogradnju, adaptaciju i opremanje zgrade

Dokumentacija o nabavi - Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za dogradnju, adaptaciju i opremanje zgrade

Troškovnik