O nama Struktura

Organizacijska struktura uređena je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (Narodne novine 67/12) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. lipnja 2012. godine.

Shematski prikaz ustrojstva DHMZ-a nalazi se ovdje:

Državni hidrometeorološki zavod

|

Ravnateljica

 • Kabinet ravnatelja
 • Sektor za hidrologiju
  • Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda
  • Služba za hidrološke studije, analize i prognoze
  • Služba za kontrolu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka
 • Sektor za motrenje vremena i klime
  • Služba za meteorološka motrenja
  • Služba za obradu i kontrolu podataka i praćenje klime
 • Sektor za vremenske analize i prognoze
  • Služba za vremenske analize i prognoze
  • Služba Pomorski meteorološki centar
 • Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj
  • Služba za meteorološka istraživanja i razvoj operativnih prognostičkih modela
  • Služba za klimatološka istraživanja i primijenjenu klimatologiju
  • Služba za agrometeorologiju
 • Sektor za kvalitetu zraka
  • Služba za mjerenja i istraživanja kvalitete zraka
  • Služba kemijski laboratorij
 • Sektor za upravljanje i informiranje
  • Služba za informiranje, strateško planiranje i korisnike
  • Služba za ljudske potencijale, pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima
  • Služba za financije, računovodstvo i nabavu
  • Služba za tehničku potporu i komunikacijske sustave
 • Samostalna služba za daljinska mjerenja
 • Samostalna služba za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda
 • Samostalna služba za informatiku
 • Samostalna služba za umjerni laboratorij