SVJETSKA BANKA: PROJEKT SMANJENJA RIZIKA I PRILAGODBE RIZICIMA OD KATASTROFA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Državni hidrometeorološki zavod ovim putem ponovo na uvid javnosti daju Plan upravljanja okolišem izrađen za potrebe Projekta smanjenja rizika i prilagodbe rizicima od katastrofa, radi izmjena u samom planu koje se odnose na pojedine navedene lokacije.

Svoje eventualne primjedbe na predmetni Plan možete slobodno uputiti elektronskom poštom na adresu international@duzs.hr do dana 25. ožujka 2009.g.

Plan upravljanja okolišem    (hr)    (eng)