Još jedna potvrda kvalitete Umjernog laboratorija DHMZ-a

DHMZ, 13. 3. 2014. - Hrvatska akreditacijska agencija, potvrdila je 19. veljače 2014. Umjernom laboratoriju Državnog hidrometeorološkog zavoda proširenje akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN/ISO EIC 17025:2007 čime mu je osiguran status jedinog akreditiranog umjernog laboratorija u Hrvatskoj za umjeravanje:

  • platinastih otporničkih termometara i analizatora ugljikovog monoksida (pomoću izravne metode i metode usporedbe) te
  • analizatora ozona (od 2. ožujka 2012.)

Ostvarenim proširenjem, Umjerni laboratorij DHMZ-a akreditiran je za ukupno sedam metoda umjeravanja instrumenata i to: četiri metode za umjeravanje instrumenata za mjerenje temperature, dvije za instrumente iz područja mjerenja ugljikovog monoksida i jednu za instrumente za mjerenja prizemnog ozona.

Osigurati vrhunsku kvalitetu i vjerodostojnost mjerenja u sklopu nacionalne meteorološke i infrastrukture za praćenje kvalitete zraka, za DHMZ i njegove strateške partnere, te osigurati mjernu sljedivost do međunarodnih etalona, glavna je zadaća Umjernog laboratorija DHMZ-a kojom osigurava i vrhunsku kvalitetu informacija o temperaturi i kvaliteti zraka i dosljedno pridonosi ostvarenju misije DHMZ-a i održivom razvoju Republike Hrvatske.Dodatne informacije: Područje akreditacije s umjernim i mjernim sposobnostima Umjernog laboratorija DHMZ-a

Mjerno područje Umjerna i mjerna sposobnost (k=2)
Temperatura
Termometri s direktnim očitanjem s termoparovima kao osjetnicima -50C 100C 0.9 K Metoda usporedbe
Termometri s direktnim očitanjem, s platinastim otporničkim osjetnicima -50C 100C 48 mK Metoda usporedbe
Stakleni termometri rastezanja -20C 50C 124 mK Metoda usporedbe
Platinasti otpornički termometri -60C 200C 24 mK Metoda usporedbe
Kvaliteta zraka
Analizatori ozona 0 500 nmol/mol cO3=100 nmol/mol 2.5 nmol/mol + 0.008 cO3 Metoda usporedbe
cO3>100 nmol/mol 0.7 nmol/mol + 0.026 cO3
Analizatori ugljikovog monoksida 0 70000 nmol/mol 220 + 0.023 cCO (nmol/mol) Izravna metoda
440 + 0.030 cCO (nmol/mol) Metoda usporedbe