Umjerni laboratorij DHMZ-a ostvario novo proširenje akreditacije

DHMZ, 15. 5. 2015. - Hrvatska akreditacijska agencija potvrdila je, 23. 4. 2015., proširenje akreditacije Službi za umjerni laboratorij DHMZ-a u okviru redovitog akreditacijskog nadzora.

Ovom akreditacijom, Služba za umjerni laboratorij DHMZ-a postaje jedini akreditirani umjerni laboratorij u Hrvatskoj za umjeravanje:

  • mehaničkih termometara sa zapisom,
  • plinskih mješavina ugljikovog monoksida u sintetičkom zraku,
  • plinskih mješavina sumporovog dioksida u sintetičkom zraku,
  • plinskih mješavina dušikovog monoksida u dušiku.

Navedenim proširenjem akreditirano je ukupno petnaest metoda umjeravanja, pet iz područja mjerenja temperature i deset iz područja umjeravanja mjerila kvalitete zraka. Postignute umjerne i mjerne sposobnosti u većini slučajeva bolje su od sličnih akreditiranih umjernih laboratorija u regiji što daje dodatan motiv za daljnja poboljšanja.

Glavna zadaća Službe za umjerni laboratorij DHMZ-a je osiguranje kvalitete i vjerodostojnosti mjerenja umjeravanjem i ispitivanjem mjerila sukladno potrebama DHMZ-a i njegovih strateških partnera, te uspostavom mjerne sljedivosti do međunarodnih etalona pridonositi održivom razvoju Republike Hrvatske.Područje akreditacije s umjernim i mjernim sposobnostima Umjernog laboratorija DHMZ-a
Mjerno područje Umjerna i mjerna sposobnost (k=2)
Temperatura
Termometri s direktnim očitanjem s termoparovima kao osjetnicima -50C 140C 0,9 K Metoda usporedbe
Termometri s direktnim očitanjem, s platinastim otporničkim osjetnicima -50C 140C t= -50C 100 C 48 mK
t= 100C 140 C 70 mK
Metoda usporedbe
Stakleni termometri rastezanja -20C 50C 124 mK Metoda usporedbe
Platinasti otpornički termometri -60C 200C 24 mK Metoda usporedbe
Mehanički termometri sa zapisom -30C 60C 0,5 K Metoda usporedbe

Mjerno područje Umjerna i mjerna sposobnost (k=2)
Kvaliteta zraka
Analizatori ozona 0 500 nmol/mol cO3≤100 nmol/mol 2,5 nmol/mol + 0,008 cO3 Metoda usporedbe
cO3>100 nmol/mol 0,7 nmol/mol + 0,026 cO3
Analizatori ugljikovog monoksida 0 70000 nmol/mol 180 + 0,023 cCO (nmol/mol) Izravna metoda
300 + 0,030 cCO (nmol/mol) Metoda usporedbe
Analizatori sumporovog dioksida 0 300 nmol/mol 1,4 + 0,040 cSO2 (nmol/mol) Izravna metoda
2,0 + 0,056 cSO2 (nmol/mol) Metoda usporedbe
Analizatori dušikovih oksida 0 800 nmol/mol 1,4 + 0,028 cNO (nmol/mol) Izravna metoda
2,1 + 0,045 cNO (nmol/mol) Metoda usporedbe
Plinska mješavina ugljikovog monoksida u sintetičkom zraku 200 70 000 nmol/mol 209 + 0,029 cCO (nmol/mol) Metoda usporedbe
Plinska mješavina sumporovog dioksida u sintetičkom zraku 2 300 nmol/mol 1,8 + 0,051 cSO2 (nmol/mol) Metoda usporedbe
Plinska mješavina dušikovog monoksida u dušiku 2 800 nmol/mol 1,8 + 0,043 cNO (nmol/mol) Metoda usporedbe