Projekti B - Hrvatska zaklada za znanost

CARE - Klima jadranske regije u njenom globalnom kontekstu

Naziv projekta CARE - Klima jadranske regije u njenom globalnom kontekstu
Climate of the Adriatic REgion in its global context (CARE)
Kratki opis projekta Znanstvenici na projektu CARE proučavaju klimu jadranskog područja istražujući procese u atmosferi i moru te njihove interakcije. Istraživanje se temelji na podacima dobivenim mjerenjima kao i na modeliranju prošle i projekcijama buduće klime. Pri tome se koriste napredne metode analize podataka i modeliranja.

U sklopu projekta obavit će se vremenska i prostorna statistička analiza klimatskih varijabli, s naglaskom na višedekadske promjene temperaturnih i oborinskih ekstrema za područje Jadrana. Posebna pažnja bit će posvećena analizi suša, poplava i toplinskih valova, te će se istražit će mogući utjecaj klimatskih promjena na turizam.

Dobivena prostorno interpolirana polja će postati referentni podaci za vrednovanje klimatskih modela te ulaz u sustav upozorenja na poplave.

Trenutna i buduća klima područja Sredozemlja će se ispitati analizom rezultata simulacija globalnih modela pomoću statističke i dinamičke prilagodbe. Simulacije regionalnog klimatskog modela RegCM4.2 će biti izvedene uz horizontalnu rezoluciju od 12,5 km. Planirano je da se iskoriste rezultati eksperimenata na temelju samostalnih atmosferskih te združenih atmosfersko-oceanskih modela iz projekta EURO-CORDEX i Med-CORDEX., Primijenit će se globalni model umjerene složenosti SPEEDY u istraživanju sezonske prediktabilnosti klimatskog sustava na širem području Sredozemlja.

Utvrdit će se trendovi i međudekadna varijabilnost razine mora u Sredozemlju te će se ocijeniti pojedini doprinosi. Također će se istražiti poplave mora u sjevernom Jadranu s naglaskom na nagib morske razine u smjeru istok-zapad kao posljedicu specifičnih atmosferskih uvjeta iznad bazena. Istražit će se vremenska evolucija ekstremnih razina mora u kontekstu porasta srednje razine mora. Na kraju će se usporediti starije varijante polu-empirijskih metoda projiciranja globalne razine mora s nedavno razvijenom općom metodom.
Cilj projekta Detektirati, modelirati i interpretirati meteorološke i oceanografske procese koji djeluju na klimatskoj vremenskoj skali na širem području Jadrana. Razviti metode i procjene utjecaja na ljudske aktivnosti i stanje okoliša.
Ključne riječi Jadran, Sredozemlje, razina mora, klimatske promjene, klimatska varijabilnost, klimatski modeli, klimatski ekstremi
Odgovorna osoba Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mirko Orlić, Geofizički odsjek PMF-a
suradnici na projektu s DHMZ-a: Renata Sokol Jurković, dipl. ing., mr. sc. Melita Perčec Tadić, mr. sc. Lidija Srnec, mr. sc. Ksenija Cindrić Kalin, dr. sc. Ksenija Zaninović, dr. sc. Ivan Güttler
Trajanje srpanj 2014. - lipanj 2018.
Suradne institucije/projekti Geofizički odsjek PMF-a

Web stranica projekta: http://www.pmf.unizg.hr/geof/znanost/klimatologija/care