Projekti C - EU fondovi

ENHEMS-Buildings Enhancement of Research, Development and Technology Transfer Capacities in Energy Management Systems for Buildings
IPA IIIC Regional Development Component in Croatia

Naziv projekta ENHEMS-Buildings Enhancement of Research, Development and Technology Transfer Capacities in Energy Management Systems for Buildings
ENHEMS-zgrade unapređenje istraživanja, razvoja i mogućnosti prijenosa tehnologije u sustavu upravljanja energijom u zgradarstvu
Kratki opis projekta Cilj projekta je uspostaviti mnogostruki transfer tehnologije u Sustavu Upravljanja Energijom u Zgradarstvu (SUEZ). Pri tom su specifični ciljevi sljedeći:
 1. kreirati niz lako dostupnih i upotrebljivih alata za potrebe SUEZ-a,
 2. izgraditi mrežu za mjerenje komponenti Sunčevog zračenja i infrastrukturu za modeliranje Sunčevog zračenja na području Republike Hrvatske,
 3. razviti sustav prognoze vremena prilagođen za potrebe SUEZ-a i usklađen s komunikacijskom tehnologijom za prijenos podataka,
 4. instalirati SUEZ na postojeći sustav automatskog upravljanja zgradama,
 5. uspostaviti centar za transfer tehnologije za SUEZ.
Osnovne aktivnosti u kojima učestvuje Državni hidrometeorološki zavod su:
 • Nadogradnja mjerenja komponenti Sunčevog zračenja u Hrvatskoj mreža automatskih postaja na glavnim meteorološkim postajama: Rijeka, Zadar, Dubrovnik, Gospić, Osijek, Zagreb i Split s novo nabavljenom opremom za mjerenje Sunčevog zračenja. Izmjerene vrijednosti i podaci o Sunčevom zračenju biti će trajno pohranjeni u novo uspostavljenoj Hrvatskoj bazi podataka Sunčevog zračenja (CROSIDBA).
 • Razvoj usluge prognoze vremena za potrebe energetskog upravljanja zgaradama što čini:
  identificiranje i operacionalizacija prognostičkih produkata za potrebe SUEZ-a,
  osiguranje potrebne vremenske i prostorne razlučivosti prognostičkih produkata,
  osiguranje potrebne točnosti prognoze meteoroloških parametara za potrebe SUEZ-a (temperatura zraka, komponente sunčevog zračenja i dr.).
Postignuća projekta omogućiti će DHMZ-u da pokrije cijelu Hrvatsku s odgovarajućim mjerenjima komponenti Sunčevog zračenja i na temelju mjerenja stvori referentnu infrastrukturu za modeliranje i prognozu Sunčevog zračenja na području cijele Republike Hrvatske.
Abstract The overall objective of the action is to establish a multiplicative transfer of engineering technology in Energy Management System for Buildings (BEMSs). Specific objectives contribute to the overall objective will be attained by achieving expected results as follows:
 1. Created set of tools for BEMS design tailored for the building at hand,
 2. Created solar irradiance measurement network and solar irradiance modelling infrastructure for the entire Croatia,
 3. Developed weather forecast services tailored for BEMS and matched with appropriate data communication services,
 4. BEMS installed upon the existing building automation system,
 5. Established Technology Transfer Centre for BEMSs (BEMS-TTC).
Main activities planned for the Meteorological and hydrological service of Croatia are:
 • Upgrade of the Croatian solar irradiance measurement equipement at the the main meteorological stations of Rijeka, Zadar, Dubrovnik, Gospić, Osijek, Zagreb and Split and computer/software resources for the Croatian Solar Irradiation Data Base,
 • Develope weather forecast services for BEMS which include: a) assessment of the required weather data inputs for BEMS, b) assessment of the appropriate time and space resolution of the weather forecast for BEMS, c) assessment of the appropriate forecast accuracy for different data inputs.
Cilj projekta Osnovni cilj projekta je uspostaviti mnogostruki transfer tehnologije u Sustavu Upravljanja Energijom u Zgradarstvu (SUEZ).
Ključne riječi Sustav energetskog upravljanja zgradama (SUEZ), Baza podataka Sunčevog zračenja u Republici Hrvatskoj, Modeliranje i prognoza Sunčevog zračenja
Energy Menagement Systems for Buildings, Croatian solar irradiance data base, Modelling and forecasting of solar irradiance
Odgovorne osobe (DHMZ) Koordinacija aktivnosti: dr.sc. Alica Bajić
mjerenje i baza Sunčevog zračenja: Davor Tomšić, dipl.inž.
prognoza za potrebe SUEZ-a: dr.sc. Kristian Horvath
Trajanje 10. travanj 2013. 10. travanj 2015.
Institucije na projektu Voditelj projekta: FER Zagreb
Partnerska institucija: DHMZ
Suradne institucije: Elma Kurtalj Ltd., Hrvatski Telecom d.d.

Web stranica projekta: www.enhems-buildings.fer.hr