Projekti C - EU fondovi

Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe na zapadnom Balkanu i Turskoj
IPA 2012/290-552 Project

Naziv projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe na zapadnom Balkanu i Turskoj
Building Resilience to Disasters in Western Balkans and Turkey
Kratki opis projekta Projekt ima glavnu svrhu provođenja aktivnosti koje će pripomoći nacionalnim kapacitetima (meteorološke i hidrološke službe te civilna zaštita) u spremnosti reagiranja na prirodne katastrofe. U okviru projekta planirano je različitim aktivnostima:
 1. povećati nacionalne kapacitete i koordinaciju u smanjivanju posljedica od prirodnih katastrofa i uspostavu mjera prilagodbe na klimatske promjene
 2. povećati regionalnu suradnju u području razmjene podataka i spoznaja o opasnim prirodnim pojavama
 3. povećati svijest cjelokupnog društva o prirodnim katastrofama i mogućnosti zaštite
 4. unaprijediti metode regionalne procjene rizika osobito njihovog mapiranja i analize
 5. povećati točnost pravovremenih upozorenja na opasne meteorološke i hidrološke pojave
 6. unaprijediti i povećati mogućnost nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pripreme informacija o klimatskim promjenama za potrebe adaptacije na njih
 7. uspostaviti regionalni sustav upozorenja na opasne prirodne pojave
Abstract The project will strengthen national disaster risk management, and meteorological and hydrological services. The main areas of work include:
 1. Enhanced regional institutional capacity and coordination in disaster risk reduction and climate change adaptation measures;
 2. Strengthen the regional capacity and cooperation towards data and knowledge sharing on risks;
 3. Insurance and reinsurance products for disaster risk transfer are promoted among the IPA beneficiaries in collaboration with the private sector, the World Bank and Europa Re;
 4. Increased public awareness on disaster risk reduction;
 5. Enhanced regional risk assessment capacities through improved capabilities of beneficiaries in hazard analysis and mapping;
 6. Enhanced capacity of IPA Beneficiaries to prepare and deliver accurate and timely warnings for hazardous meteorological and hydrological phenomena;
 7. Improved capacity of the NMHSs of IPA beneficiaries in the provision of information to support climate change adaptation and climate risk management;
 8. A design for a seamless regional Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS) developed and promoted for adoption at national and regional level, with proper consideration of the existing specific needs and situation in the Western Balkans and Turkey.
Cilj projekta Smanjiti ranjivost IPA korisnika na prirodne katastrofe u skladu s Hyogo platformom za djelovanje (HFA) i jačanje njihove otpornosti na klimatske promjene.
Ključne riječi Smanjenje rizika od katastrofa, meteorološke i hidrološke službe, civilna zaštita, upozorenja, adaptacija na klimatske promjene, analiza i mapiranje opasnih prirodnih pojava
Disaster risk reduction, metorological and hydrological services, civil protection, warnings, climate change adaptation, hazard analysis and mapping
Odgovorna osoba Koordinator aktivnosti u DHMZ-u: dr.sc. Krešo Pandžić
tel. 01 45 65 684; e-mail: kreso.pandzic(at)cirus.dhz.hr
Trajanje 30 November 2012 30 November 2014
Suradne institucije/projekti WMO i UNSDR nositelji projekta; zemlje učesnice na projektu - Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Turska, Crna Gora, Kosovo i Srbija

Web stranica projekta: www.preventionweb.net/ipadrr