Projekti A - Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Kakvoća zraka nad kompleksnom topografijom
119-1193086-1323

Naziv projekta Kakvoća zraka nad kompleksnom topografijom
Air quality over a complex topography
Kratki opis projekta Glavni cilj predloženog istraživanja jest uspostava vjerodostojnog, za sad nepostojećeg združenog meteorološko-kemijskog sustava modela koji je prikladan za procjenu razine onečišćenja atmosfere u Hrvatskoj na prostorno-vremenskim skalama od lokalne, preko urbane do regionalne. Uspješna uspostava tog sustava neminovno zatijeva dobro poznavanje lokalno-specifičnih procesa koji upravljaju sudbinom atmosferskih polutanata. Drugim riječima, ona iziskuje stjecanje novih saznanja o problemima među kojima se ističu: 1) dinamička struktura strujanja i karakteristike turbulencije koje su forsirane kompleksnošću topografije u našem području te nehomogenošću podloge (urbana, ruralna, morska, šumovita itd.), poput strukture i dnevnog razvoja atmosferskog graničnog sloja, procesa turbulentne razmjene i drugog; 2) karakteristike emisija onečišćujućih tvari s posebnim naglaskom na, u posljednje vrijeme sve važnijim, emisijama od prometa. Svrha predloženog istraživanja je: 1) stjecanje novih znanstvenih saznanja o procesima koji upravljaju boravkom onečišćujućih tvari u atmosferi; 2) poboljšanje sadašnje, nezadovoljavajuće razine prediktabilnosti kakvoće zraka u Hrvatskoj na malim prostorno-vremenskim skalama; 3) postizanje znanstvenih rezultata koji će poslužiti kao temelj struci pri praćenju i kontroli postojećeg stanja kakvoće zraka u Hrvatskoj te pri planiranju budućih izvora onečišećnja.
Abstract The main goal of the proposed research is to improve the current level of predictability of the air quality in Croatia over scales ranging from individual point source to urban-regional scales. Until now, there were only a few scientific studies addressing the meteorological aspects of air quality modeling over Croatia. Particular emphasis will be given to investigation of the dynamic structure and turbulent characteristics of airflows over complex terrain, and to contributions of traffic and industry related sources to the air quality.
Cilj projekta Glavni cilj predloženog istraživanja jest uspostava vjerodostojnog, za sad nepostojećeg združenog meteorološko-kemijskog sustava modela koji je prikladan za procjenu razine onečišćenja atmosfere u Hrvatskoj na prostorno-vremenskim skalama od lokalne, preko urbane do regionalne.
Ključne riječi onečišćenje zraka, modeliranje, kompleksna orografija
air polution, modelling, complex orography
Odgovorna osoba voditelj projekta: prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić
Geofizički odjel PMFa
učesnik iz DHMZ-a dr. sc. Amela Jeričević, amela.jericevic(at)cirus.dhz.hr
Trajanje 2007-2013
Suradne institucije/projekti Geofizički odsjek PMF-a

Web stranica projekta: http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=119-1193086-1323&period=2007