Projekti C - EU fondovi

Weather Intelligence for Wind Energy WILL4WIND
IPA III C Regional Development Component in Croatia

Naziv projekta Weather Intelligence for Wind Energy WILL4WIND
Inovativna meteorološka podrška upravljanju energijom vjetra
Kratki opis projekta Unatoč sve većem korištenju energije vjetra u Hrvatskoj, energetskoj zajednici još uvijek nedostaje sustav efikasnog upravljanja proizvedenom energijom. Važan dio tog sustava je i prognoza smjera i brzine vjetra prilagođena složenom vjetrovnom i klimatskom režimu Hrvatske. Točna i pouzdana računalna prognoza smjera i brzine vjetra za lokacije vjetroelektrana za razdoblje od nekoliko dana unaprijed nužan je preduvjet učinkovitog upravljanja proizvedenom energijom. Stoga su specifični ciljevi projekta WILL4WIND:
  • povećati točnost računalne prognoze vjetra te pridonijeti efikasnijem integriranju vjetroelektrana u nacionalni elektroenergetski sustav
  • procijeniti uspješnost naprednog sustava prognoze vjetra i procijeniti nepouzdanost prognoze za svaku lokaciju vjetroelektrana
  • integrirati poboljšanu tehnologiju prognoze vjetra u sustav upravljanja energijom vjetra
  • skrenuti pozornost na nužnost istraživanja u području meteorologije za primjenu u hrvatskom gospodarstvu i industriji a posebno u energetskom sektoru.
Rezultati projekta postići se sinergijom hrvatskih istraživačkih i gospodarskih partnera kroz primjenu najnovijih znanstvenih istraživanja. Inovativni sustav za prognozu smjera i brzine vjetra razviti će se uz korištenje mjernih podataka, računalnih fizikalnih modela za prognozu vremena i neuronskih mreža. Uspješnost novog prognostičkog sustava ocijeniti će se za lokacije vjetroelektrana u Šibensko-kninskoj županiji. Prognoza vjetra integrirati će se u sustav upravljanja energijom vjetra, što će unaprijediti upravljanje nacionalnim elektroenergetskim sustavom ali i radom pojedinačnih vjetroelektrana.
Abstract Croatian wind energy sector lacks efficient wind energy management, and in particular a dedicated state-of-the-art wind and wind foracasting system designed for the specific and challenging wind climate in Croatia. The overall objective of the project is to increase the wind energy share in Croatia's electricity consumption through science and industry-business partnership resulting in improved Croatian wind energy management. To make an impact and contribute the main goal several specific objectives are designed:
  • enchance the wind prediction capabilities to support the safe and efficient integration of wind power plants into electric power system
  • assess the performance improvement of the advanced wind prediction system and predict the associated day-to-day forecast uncertainties
  • integrate the improved wind prediction technology into the forecasting and wind energy management processes
  • raise awareness on the wether-related research results and identify the key joint researcg and development priorities for the benefit of the Croatian industry in the wind energy sector.
Results of the project will be reached by synergy of research and bussiness/industry partners through using the state-of-the art research results. Innovative wind forecast system will be developed by using measured data, numerical weather forecast models and neural networks. Performance improvement of the innovative prediction system will be evaluated for several wind power plant locations in the šibenik-Knin county. Wind forecasts will be integrated in the wind energy management process by establishing online access to local wind forecasts through web and mobile applications, what will enhance management of the national electric grid as well as operation of individual wind power plants.
Cilj projekta Općeniti cilj projekta "Weather intelligence for wind energy WILL4WIND" jest pružiti podršku upravljanju energijom vjetra u Hrvatskoj. Projekt će ovaj cilj postići kroz suradnju hrvatske znanosti, gospodarstva i industrije te će pridonijeti vodećem položaju Hrvatske na regionalnom tržištu obnovljivih izvora energije.
Ključne riječi Energija vjetra, prognoza vjetra, upravljanje energijom vjetra
Wind energy, wind prediction system, wind energy management
Odgovorna osoba dr.sc. Kristian Horvath, tel. 01 45 65 752;
e-mail: kristian.horvath(at)cirus.dhz.hr
Trajanje 10. travnja 2013. 9. travnja 2015.
Suradne institucije/projekti Voditelj projekta: Državni hidrometeorološki zavod
Suradne institucije:
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.
Energetski institut "Hrvoje Požar"
RP Global Projekti d.o.o.
Aktivnosti Radionica "Meteorologija i upravljanje energijom vjetra" 9.7.2013.

Web stranica projekta: www.will4wind.hr