European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites

ORGANIZACIJA

 • Međuvladina organizacija koju tvori 17 punopravnih europskih zemalja članica (Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Portugal, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska i Velika Britanija) te 3 pridružene zemlje članice (Mađarska, Poljska, Slovačka).
 • Vlasnik je europskih meteoroloških satelita te satelitskih podataka nužnih za:
  • praćenje vremenskih nepogoda (oluje, požari, poplave)
  • vrlo kratkoročnu vremensku prognozu
  • numeričku vremensku prognozu
  • proučavanje lokalne klime i globalnih klimatskih promjena
 • Izuzetno je važan i nezaobilazan partner
  • Svjetske meteorološke organizacije
  • Specijaliziranih svjetskih meteorološkihcentara -

  • poput Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze - ECMWF-a (European Center for Medium-Range Weather Forecast)
  • svih europskih Nacionalnih meteoroloških službi
  • Nacionalnih meteoroloških službi izvan Europe, posebice Afrike
  • svjetskih medija
 • Tvori sastavni dio Svjetskog meteorološkog bdijenja. Dio je sustava globalnog meteorološkog motrenja i mjerenja
 • Važna je odrednica europskih integracija, posebice integracija u okviru Europske unije
 • Velikim se dijelom financira iz članarina zemalja članica i licenci posebnih korisnika satelitskih podataka i produkata
 • Smještena je u Darmstadt-u u Njemačkoj i djeluje na osnovi odluka Skupštine koju tvore predstavnici punopravnih zemalja članica
STATUS REPUBLIKE HRVATSKE
 • Hrvatska je uključena u aktivnosti organizacije EUMETSAT preko Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i to na osnovi:
  • Statusa Republike Hrvatske u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji
  • Statusa Republike Hrvatske u ECMWF
  • Uloge DHMZ-a - kao predstavnika Nacionalne meteorološke službe u međunarodnim meteorološkim organizacijama - koju je odredila Vlada Republike Hrvatske
 • U travnju 2000., u Budimpešti, na EUMETSAT-ovom forumu zemalja središnje i istočne Europe, pozdravljena je želja Hrvatske za pristup organizaciji EUMETSAT u svojstvu punopravnog člana
 • 12. i 13. prosinca 2000., u  Darmstadtu, predstavnici DHMZ-a i EUMETSAT-a utvrđuju
  • da su ispunjeni su političkii stručni uvjeti za ostvarivanje pridruženo ili punopravno članstvo
  • proces i protokol učlanjivanja
  • okviri članstva i članarine

Obzirom na financijska opterećenja Hrvatske predstavnici EUMETSAT-a ponudili su polaganiji i financijski manje zahtjevan put kroz pridruženo članstvo - uz napomenu da je status pridruženog člana samo prijelazna faza prema punopravnom članstvu u predvidivom razdoblju od 5 godina.
Formalno-pravni postupak učlanjenja temelji se na dobivenoj suglasnosti vlade i resornih ministarstava. Uz pretpostavku dobivanja suglasnosti do kraja prvog kvartala 2001., pridruženo članstvo može se ostvariti već od 1. siječnja 2002.


ZNAČENJE ČLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U ORGANIZACIJI EUMETSAT

Prava i obveze koje proizlaze iz članstva u organizaciji EUMETSAT Republika Hrvatska ostvaruje isključivo preko DHMZ-a.

> Značenje pridruženog članstva

 • Pravo raspolaganja sadašnjim i budućim satelitskim podacima i produktima te programskim paketima
 • Isključivo pravo i obveza kontrole i uređivanja tržišta satelitskih podataka i produkata na području Republike Hrvatske. Isključivo pravo sklapanja komercijalnih ugovora s trećim osobama
 • Pravo na školovanje u okviru svih programa organizacije EUMETSAT
 • Pravo na sudjelovanje u svim glavnim razvojnim programima organizacije EUMETSAT
 • Pravo na organiziranje EUMETSAT-ovih kongresa i seminara na području Republike Hrvatske

> Značenje punopravnog članstva

 • Sva prava iz pridruženog članstva
 • Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju (pravo glasa) u Skupštini organizacije EUMETSAT te neposrednog sudjelovanja u stvaranju stručne i poslovne politike
 • Pravo sudjelovanja u radu svih stručnih tijela

UČINAK ČLANSTVA

> Politički učinak

 • Ostvarenje jedne od odrednica europskih integracija
 • Ostvarenje dijela standarda Europske unije

> Gospodarski učinak

 • Osiguranje dijela meteorološke informacije nužnog za
  • obranu od elementarnih nepogoda (oluje, šumski požari, poplave)
  • proizvodnju hrane
  • sigurnost i obranu zemlje
  • praćenje i sanaciju od ekoloških akcidenata
  • praćenje štetnog sunčevog zračenja zbog smanjenja koncentracije stratosferskog ozona
  • odvijanje zračnog, pomorskog i cestovnog prometa
  • svih gospodarstvenih djelatnosti – vezanih uz vrijeme (energetika, vode, turizam)
  • javnost (radio i televizija, tiskovni i elektronički mediji)
 • Osiguranje jeftinijeg prijenosa dijela meteorološke informacije (automatske meteorološke postaje vezane uz satelitsku komunikaciju - Data Collecting Platforms  -DCP) u svjetski telekomunikacijski sustav
 • Eliminacija gospodarske štete koje bi nastale prestankom rada starog sustava poslije 2003. godine i nemogućnosti prijama novih podataka

> Stručni učinak

 • Značajno poboljšanje
  • numeričkih modela vremenske prognoze
  • vrlo kratkoročne vremenske prognoze
  • klimatologije
  • agrometeorologije
  • ekologije
  • hidrologije
  • prezentacije meteorološke informacije korisnicima, posebno javnosti
 • Značajno povećanje
  • broja i obima meteoroloških motrenja i mjerenja pri tlu i u slobodnoj atmosferi
  • ¸
   (Satelitski podaci već sada čine 85% svih izmjerenih meteoroloških podataka u svjetskim
    razmjerima. Kroz 3 godine taj će obim prijeći 90%.)
  • brzine i obima prosljeđivanja meteoroloških mjerenja u svjetski telekomunikacijski sustav
  • stanja tla, mora i oceana
  • podataka o biljnom pokrovu