Uvjeti korištenja objavljenih podataka na INTERNET stranicama DHMZ-a

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zadužen za poslove meteorološke i hidrološke djelatnosti (bdjenje, istraživanje i primjena) od interesa za Republiku Hrvatsku prema mešunarodnim propisima, standardima i smjernicama.

DHMZ je isključivi nosioc autorskih imovinskih prava, tj. ima pravo na iskorištavanje svih grafičkih i tekstualnih priloga na Internet stranicama glede reprodukcije, umnožavanja izvedbe, prerade te stavljanja istih u promet.

Nedopušteno je bez odobrenja DHMZ reproducirati, umnožiti, obraditi ili na drugi način preraditi prikazane sadržaje ili dobivene informacije i sadržaje koristiti za razvoj i proizvodnju od strane drugih osoba radi stjecanja imovinske koristi. Zloupotreba će se kažnjavati prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim pravima od članka 22. do članka 28.