> Naslovnica > Klima
Praćenje klime > Kišni i sušni uvjeti na različitim vremenskim skalama
Odaberite:

» Više o prostornoj razdiobi količine oborine
Ovisno o odabiru godine i mjeseca, na kartama su dani prikazi prostorne razdiobe količine oborine (SPI - eng. Standardized Precipitation Index) na različitim vremenskim skalama:

parametarSPI1SPI3SPI6SPI12SPI24SPI48
skala u mjesecima136122448


Klasifikacijska skala za vrijednosti SPI:

vrijednosti SPIklase
2.0 i višeekstremno kišno
1.5 do 1.99vrlo kišno
1.0 do 1.49umjereno kišno
-0.99 do 0.99u granicama normale
-1.0 do -1.49umjereno suho
-1.5 do -1.99vrlo suho
-2.0 i manjeekstremno suho