Prijam u državnu službu

Javni natječaj za prijam u državnu službu
Datum objave Tekst natječaja Opis poslova Radno mjesto Datum testiranja Poziv na testiranje Rješenje o prijmu Obustava
NN 112/17 od
17. 11. 2017.
4 stručna referenta
(r. mj. 65, 117, 147 i 154)
28. i 29. 3. 2018.
stručni suradnik
(r. mj. 163),
stručni referent
(r. mj. 173)
4. i 5. 4. 2018.
stručni suradnik
(r. mj. 169)
stručni suradnik
(r. mj. 177)
18. 4. 2018.
stručni referent
(r. mj. 193)

 

Prijam na određeno vrijeme
Datum objave Tekst oglasa Radno mjesto Poziv na razgovor Rješenja o prijmu Obustava
4. 4. 2018. 12 stručnih suradnika,
2 viša stručna savjetnik,
1 viši informatički savjetnik,
1 stručni referent
21. 3. 2018. 4 stručna suradnika,
1 viši stručni savjetnik

 

Javna nabava

 

Međunarodni oglasi