Znanstveno-istraživački i razvojni projekti DHMZ-a

Znanstveno-istraživački i razvojni rad u Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ) ima glavni cilj poboljšanje operativnih aktivnosti. Znanstveno-istraživačka djelatnost ima dugu tradiciju, što je i prepoznato te je od 11. studenog 1976. godine ondašnji Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upisan u registar znanstvenih organizacija. Po rješenju od 20. rujna 1996. godine DHMZ se nalazi u Upisniku znanstveno-istraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske kao ustanova koja obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) temeljem Plana reakreditacije znanstvenih organizacija za 2015. pokrenula je postupak reakreditacije DHMZ-a kao znanstvene institucije izvan sustava visokog obrazovanja i javnih znanstvenih instituta. U postupku vrednovanja utvrđeno je da DHMZ ispunjava uvjete kvalitete prema svim kriterijima u znanosti i visokom obrazovanju (NN, 45/09) te uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta, na sjednici održanoj 15. rujna 2015. godine, AZVO daje preporuku ministru nadležnom za znanost za izdavanje potvrde DHMZ-u o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti. Ministarstvo znanosti potvrdom od 20. siječnja 2016. potvrđuje preporuku Agencije koja će sukladno preporukama o reakreditaciji naknadno pratiti znanstvenu djelatnost DHMZ-a kako bi se utvrdilo unapređenje kvalitete.

DHMZ kao znanstveno-istraživačka pravna osoba u znanstvenom području prirodnih znanosti nacionalno je središte izvrsnosti i znanja u području meteorologije, klimatologije i hidrologije.

U sklopu znanstvenih i razvojnih istraživanja naši znanstvenici i stručnjaci ravnopravno surađuju sa inozemnim znanstvenicima na nizu projekata i programa. Težište je stavljeno na istraživanja specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unapređenja metoda njihovog modeliranja i točnije prognoze. Rezultati istraživanja i praćenja klime, dijagnosticiranja klimatskih promjena i varijabilnosti, kao i procjena stanja buduće klime nalaze široku primjenu u raznim društvenim granama i planiranju. Dio istraživačkih kapaciteta usmjeren je na nove spoznaje i metode u cilju podrške planiranju, te razvoju strategije i politike zaštite okoliša od onečišćenja.

U znanstvenim istraživanjima i razvoju DHMZ prima financijsku potporu od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske zaklade za znanost. Velik dio istraživanja dio je međunarodnih istraživačkih i razvojnih projekata (npr. ALADIN, RC LACE, EMEP), kao i programa u okviru EIG EUMETNET-a (The Network of European National Meteorological Services) i EUMETSAT-a (The European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites). Dio značajnih istraživanja vezan je uz suradnju u okviru EU OBZOR2020 i INTERREG projekata, kao i bilateralnu suradnju naše meteorološke i hidrološke službe sa službama pojedinih europskih zemalja.

Ovdje je dan pregled razvojnih i istraživačkih projekata koji se trenutno provode u DHMZ-u.

A - Hrvatska zaklada za znanost
B - EU fondovi
C - Suradni projekti europskih meteoroloških i hidroloških službi
D - Ostali projekti


Ovdje je dan pregled razvojnih i istraživačkih projekata koji su se provodili u DHMZ-u:

Pregled svih projekata 2017. godine (pdf)

Pregled svih projekata 2013. godine (pdf)

Pregled svih projekata 2008. godine (pdf)