Državni hidrometeorološki zavod

Grič 3, Zagreb

Ravnateljica: dr. sc. Branka Ivančan-Picek

Tel: 01/ 45 65 666 (centrala)

Faks: 01/ 48 51 901

OIB: 74660437164

MB: 03206017

E-pošta: dhmz(at)cirus.dhz.hr

 
Status i djelatnosti DHMZ-a
Vizija, misija, vrijednosti
Struktura
Podaci, proizvodi i usluge
Strateški plan DHMZ-a (2014./2015. - 2017.)
Strateški plan DHMZ-a (2013./2014. - 2016.)
Planovi rada DHMZ-a za:
2018. godinu
2017. godinu
Godišnje izvješće DHMZ-a za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Plan savjetovanja s javnošću DHMZ-a za 2016. godinu
Prijedlog godišnjeg plana normativnih aktivnosti DHMZ-a za 2017. godinu Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je od 22. 11. do 8. 12. 2016.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti
Politika kvalitete
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka     (Izmjena Odluke novo!)
Status i djelatnosti DHMZ-a

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) tijelo je državne uprave. Prema Zakonu o sustavu državne uprave (NN 150/11), djeluje kao državna upravna organizacija kojom upravlja ravnatelj imenovan od strane Vlade RH te odgovoran Vladi RH, odnosno Ministru zaštite okoliša i energetike.

DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije (WMO).

Državni hidrometeorološki zavod pod tim imenom djeluje od 1991. godine kao slijednik Republičkog hidrometeorološkog zavoda - RHMZ-a koji je do 1956. godine nosio naziv Hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, a osnovan je 1947. kao Uprava hidrometeorološke službe NR Hrvatske.

Sjedište DHMZ-a je u Zagrebu na Griču 3, a dijelovi DHMZ-a smješteni su na sljedećim adresama: Zagreb - Mesnička 47 (hidrologija), Heinzelova 71; Split - Glagoljaška 11; Rijeka - Riva 20; te na 34 lokacija diljem RH gdje su smještene glavne meteorološke postaje i osam radarskih centara.

DHMZ je upisan u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao «druga pravna osoba koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost» u znanstvenom području prirodnih znanosti. Dana 20. siječnja 2016. MZOS je potvrdio DHMZ-u ispunjavanje uvjeta za obavljenje znanstvene djelatnosti sukladno važećim propisima i akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Broj zaposlenika je 399, na dan 31. prosinca 2011., od toga 75 VSS, 20 magistara i 16 doktora znanosti od kojih su neki suradnici na fakultetima (Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti i Šumarski fakultet).

DHMZ proizvodi meteorološke, hidrološke i njima srodne informacije kroz sljedeće djelatnosti:
 • Meteorološka motrenja (mreža postaja, radari i satelitske slike)
 • Provjera kvalitete meteoroloških podataka
 • Modeliranje atmosferskih procesa
 • Vremenska analiza i prognoza
 • Upozorenje na opasne meteorološke i njima srodne pojave
 • Pomorska meteorologija
 • Praćenje klime i klimatskih promjena
 • Klimatološka istraživanja
 • Primijenjena klimatologija (studije, elaborati, ekspertize)
 • Mjerenje kvalitete zraka (mreža postaja)
 • Praćenje i istraživanje kvalitete zraka (studije, elaborati, ekspertize)
 • Biometeorologija
 • Agrometeorologija
 • Tehnička meteorologija
 • Hidrološka motrenja (mreža postaja...)
 • Provjera kvalitete hidroloških podataka
 • Hidrološke studije i upozorenja
 • Umjeravanje meteoroloških instrumenata
 • Operativna provedba obrane od tuče
Vizija, misija i vrijednosti
Vizija

Vizija DHMZ-a je biti nacionalno i regionalno središte izvrsnosti za meteorološke, hidrološke i njima srodne informacije na temelju znanstvenih i međunarodnih normi te učinkovitog sustava upravljanja s ciljem zadovoljenja potreba zainteresiranih strana.

Misija

DHMZ podržava održivi i gospodarski razvoj države te zaštitu života, dobara i okoliša informacijama o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te upozorenjima na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica suglasno preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske Unije.

DHMZ upravlja meteorološkom i hidrološkom infrastrukturom te infrastrukturom za motrenje kvalitete zraka te nacionalnom arhivom meteoroloških, hidroloških i njima srodnih podataka.

DHMZ provodi pouzdano i prepoznatljivo međunarodno partnerstvo, posebno na području jugoistočne i srednje Europe.

Vrijednosti
 • Ljudi i znanje

Znanje i vještine ljudi temelji su naše izvrsnosti. Ulaganje u ljudske potencijale, stjecanje specifičnih novih znanja naše je ulaganje u budućnost. Svi službenici i namještenici dužni su usvajati nova znanja i vještine, primjenjivati ih na svom radnom mjestu te prenositi ostalim zaposlenicima.

 • Informacija

Glavni proizvod i najveća materijalna vrijednost koju DHMZ pruža svojim korisnicima jesu informacije. Pri tome se posebna pozornost posvećuje sadržaju, kvaliteti, kontinuitetu, dosljednosti i pravodobnosti informacija, jer su one od izuzetne važnosti za sve korisnike u Republici Hrvatskoj od javnosti do organa državne i lokalne vlasti.

 • Komunikacija

Poštujemo otvorenu i etičnu komunikaciju unutar DHMZ-a i u komunikaciji s našim korisnicima i poslovnim partnerima. Poštujemo integritet i osobnost pojedinca. Uvažavamo različitost mišljenja, kultura i običaja. Prihvaćamo nove ideje. Promičemo otvorenu komunikaciju i protok informacija na svim razinama. Svjesni smo da bez vještine da kvalitetno komuniciramo i timski djelujemo ne možemo biti uspješni ni kao pojedinci ni kao kolektiv i odlučni smo uvoditi kontinuirana poboljšanja u tom području.

Struktura
Podaci, proizvodi i usluge