OBRAZOVANJE ZA ZANIMANJA IZ METEOROLOGIJE

Za obavljanje različitih poslova i zadaća svake meteorološke službe preduvjet su kvalitetno obrazovani i izvježbani stručnjaci. U Republici Hrvatskoj postoje dvije razine obrazovanja za potrebe meteorološke struke i to - srednjoškolsko i visokoškolsko, odnosno fakultetsko obrazovanje.

Srednjoškolsko obrazovanje

Od školske godine 2000./2001. obrazovanje za meteorološke tehničare provodi se u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi u Karlovcu.

Riječ je o četverogodišnjoj srednjoj strukovnoj školi koja, uz stručne, ima dovoljan broj sati nastave iz općeobrazovnih predmeta pa učenici po završetku škole imaju mogućnost nastaviti školovanje na različitim fakultetima ili veleučilištima.


Stručni dio nastave vodi troje nastavnika meteorološke struke, najvećim dijelom u samoj školi i njenoj neposrednoj okolici, a realizaciji programa dodatno pomaže suradnja između školske meteorološke postaje i obližnje Glavne meteorološke postaje Državnog hidrometeorološkog zavoda - Karlovac.


Važan dio nastave obuhvaćaju mjerenja i opažanja na dobro opremljenoj školskoj meteorološkoj postaji, uključujući i automatsku, te stručne ekskurzije učenika. Učenici naime, tijekom četverogodišnjeg školovanja posjećuju sve najznačajnije tipove meteoroloških postaja i drugih relevantnih objekata u Hrvatskoj, a uz ferijalnu praksu tijekom ljetnih i zimskih praznika imaju mogućnost "brusiti" školsko znanje na mjestima nacionalne operativne meteorologije - na glavnim postajama širom Hrvatske.

Više informacija o samoj školi, programu obrazovanja, uvjetima upisa i smještaja u Karlovcu potražite na web stranicama škole: www.ss-sumarskaidrvodjeljska-ka.skole.hr.

Visokoškolsko obrazovanje

Visokoškolsko obrazovanje stručnjaka iz područja meteorologije ima dugu povijest na Sveučilištu u Zagrebu.

U okviru Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Geofizičkom odsjeku "Andrija Mohorovičić", provodi se sveučilišno obrazovanje za primjenjene geofizičke discipline:

  • meteorologiju
  • oceanografiju
  • seizmologiju

Nastavni planovi i programi studija usklađeni su s Bolonjskim procesom u školskoj godini 2005./2006.

Po završetku sveučilišnog istraživačkog studija geofizike stječu se akademski nazivi prvostupnika geofizike (preddiplomski studij - tri godine školovanja) i magistra fizike - geofizike (diplomski studij - nakon pet godina studija). Na istom Odsjeku organizirani su također i poslijediplomski znanstveni studiji iz područja fizike-geofizike, gdje se nakon treće godina doktorskog studija stječe akademski stupanj doktora prirodnih znanosti iz područja fizike.

Više informacija o samom studiju, razradbenom postupku, programu obrazovanja, uvjetima upisa i druge informacije potražite na web stranici Geofizičkog odsjeka www.gfz.hr.