Natječaji Javna nabava
Prethodno savjetovanje o javnoj nabavi rezervnih dijelova i potrošnog materijala za opremu za praćenje kvalitete zraka

"U skladu s člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni Naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja, zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu sljedeće elektroničke pošte: nabava(at)cirus.dhz.hr, zaključno do 9. svibnja 2017. godine."

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima novo!

Dokumentacija o nabavi za sudjelovanje u otvorenom postupku javne nabave za nabavu rezervnih dijelova i potrošnog materijala za opremu za praćenje kvalitete zraka

Prilog 1.: Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

OBRAZAC I-Troškovnik: GRUPA I-rezervni dijelovi i potrošni materijal za uređaje EAS ili jednakovrijedno

OBRAZAC I-Troškovnik: GRUPA II-rezervni dijelovi i potrošni materijal za uređaje HORIBA ili jednakovrijedno

OBRAZAC I-Troškovnik: GRUPA III-rezervni dijelovi i potrošni materijal za uređaje THERMO ili jednakovrijedno