Svjetska meteorološka organizacija potvrdila Regionalni pomorski meteorološki centar DHMZ-a kao regionalno središte Svjetskog informacijskog sustava (WIS/WIGOS DCPC)

DHMZ, 15. 9. 2014. - 10. rujna 2014. na Izvanrednoj sjednici Komisije za osnovne sustave Svjetske meteorološke organizacije (WMO World Meteorological Organization) u Asuncionu, Paragvaj, Hrvatska je potvrdila Regionalni pomorski meteorološki centar DHMZ-a kao dio novog Svjetskog informatičkog sustava WMO-a (WIS WMO Information System). Zbog prepoznatljivost na svjetskoj razini za ovaj će se Centar koristiti službena kratica i naziv AMMC (Adriatic Marine Meteorological Centre).

Nositelj Regionalnog pomorskog meteorološkog centra je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) koji je kroz dvije godine složenog postupka uspješno ispunio zahtjevne tehničke uvjete i zadovoljio standarde WMO-a za registraciju i dobivanje licence centra. U informatičkom sustavu WMO-a službeni naziv za informacijski centar regionalne razine je DCPC (Data Colection or Production Centre). Ovim statusom Regionalni pomorski meteorološki centar DHMZ-a (AMMC) je ostvario kompetencije za prikupljanje i izradu podataka i produkata u sustavu WIS-a. AMMC također doprinosi izgradnji temelja novog Svjetskog integriranog motriteljskog sustava WMO-a pod nazivom WIGOS (WMO Integrated Global Observing System).

AMMC u Hrvatskoj predstavlja ključnu točku komunikacije i prijenosa pomorskih meteoroloških informacija, podataka i produkata za cjelokupno područje Jadrana i svih zemalja na Jadranu sa Svjetskim informatičkim centrom GISC Offenbach (GISC - Global Information System Center) u Njemačkoj. Uspostavljanjem ovog centra Hrvatska također ostvaruje poziciju vodeće zemlje konzorcija u koji ulaze Italija, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, a očekuje se i pridruživanje Albanije, u okviru kojeg AMMC prikuplja i proslijeđuje službene pomorske meteorološke podatke i produkte nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi i njihovih partnerskih organizacija. DHMZ je kao svoje partnerske organizacije u Hrvatskoj uključio Geofizički odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski hidrografski institut i Institut za oceanografiju i ribarstvo. S tim je organizacijama ostvaren sporazum operativne podrške AMMC-u s pomorskim meteorološkim podacima iz njihovih operativnih motriteljskih sustava.

Ostvarenjem licence Hrvatska potvrđuje tehničku spremnost funkcioniranja AMMC-a za područje Jadrana u tehničkoj i stručnoj podršci kao i upravljanju centra. U početku će AMMC funkcionirati s razmjerno skromnim kapacitetom, s obzirom na činjenicu da je Centar u fazi pripreme za kompletnu djelatnost, koji će se sve više proširivati. Sustav će vremenom uključivati sve veći broj pomorskih meteoroloških informacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Sve veći kapaciteti ostvarivat će se i za usluživanje korisnika a tome će doprinijeti izgradnja korisničkog sustava za dohvat informacije koji uključuje i novu generaciju tzv. metapodataka koji dodatno opisuju pomorske meteorološke podatke i produkte.

AMMC se uspostavlja i razvija kao virtualno informacijsko regionalno središte WMO-a u cilju podrške održivog gospodarskog rasta i razvoja Jadranskog mora i priobalja - od projektnih zadataka do odgovarajućih stručnih studija i podloga te operativnih izrada produkata za potrebe AMMC-a. Ovime je ostvaren jedan od ciljeva Strateškog plana DHMZ-a koji se naslanja izravno na Strategiju pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje od 2014 do 2020. godine (Cilj 5.2. Osigurati pružanje učinkovite javne usluge pomorske administracije u svrhu razvoja pomorskog gospodarstva Mjera 5.2.8. Unaprijediti usluge pomorske meteorološke službe kroz uspostavu Jadranskog regionalnog pomorskog hidrometeorološkog centra) te na Strategiju razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (5.2.1.2. Nautički turizam ostale aktivnosti razvoja proizvoda - unapređenje sustava sigurnosti na moru).