Projekti C - EU fondovi

Climate Local Information in the Mediterranean region Responding to User Needs (CLIM-RUN)

Naziv projekta Climate Local Information in the Mediterranean region Responding to User Needs (CLIM-RUN)
Lokalne klimatske informacije u području Sredozemlja prema potrebama korisnika
Kratki opis projekta

Efektivna razmjena informacija izmedu znanstvenika i korisnika važna je u područjima osjetljivim na klimatske varijacije i klimatske promjene. Jedno takvo područje je šire područje Mediterana, koje je osobito osjetljivo na promjene u vodnom ciklusu i gdje utjecaj globalnog zagrijavanja na ljudske djelatnosti i eko-sustav pobuđuje veliku pozornost i zabrinutost. U mediteranskim zemljama pitanje klimatskih promjena je i pitanje održivog razvoja. Zato je ovo područje prikladno za razvoj novih pristupa partnerstvu izmedu znanosti i društva u cjelini, koja bi imala primjenu u širokom spektru gospodarskih sektora osjetljivih na klimatske promjene u okolišu.

DHMZ će u suradnji s UNDP fokusirati aktivnosti na poboljšanje planiranja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, te turizam kao jedne od najvažnijih odrednica hrvatskog gospodarstva. Planiranje i budući razvoj oba sektora izravno ovisi o klimatološkim podacima (primjerice, količina oborina za hidroelektrane ili brzina vjetra za vjetroelektrane; broj vrućih ljetnih dana ili broj zimskih dana sa snijegom). Kvalitetni i dostupni klimatološki podaci, osobito o budućim klimatskim promjenama, mogu pomoći u adekvatnom planiranju energetskih i turističkih resursa Republike Hrvatske.

Glavne djelatnosti partnera u projektu su:

 • Pribaviti i ponuditi najkvalitetnije klimatske informacije namijenjene društvu općenito i pojedinim korisnicima kroz istraživanje i razvoj aplikacija i alata za evaluaciju sadašnje i buduće klime
 • Suradnja s javnim i privatnim sektorom na lokalnoj i regionalnoj razini (dvosmjerna metodologija)
 • Informacije korisnika će se koristiti za poboljšanje klimatskog modeliranja kako bi se optimalno odgovorilo njihovim specificnim potrebama
Abstract

Increasing the quality, reliability and detail of climate information for societal use has become a major challenge in regions where economic growth and social development crucially depend on adaptation to climate variability and change. An effective exchange of information between the science and stakeholder communities is especially important for regions that are particularly vulnerable to climate variability and change. Among such regions is the Mediterranean, an area characterized, in particular, by its vulnerability to changes in the water cycle. For the Mediterranean the impact of global warming on human activities and natural ecosystems is of major concern. The climate change issue lies at the very heart of sustainable development in the Mediterranean. Hence, the Mediterranean is a globally important eco-region and an optimal test bed for new approaches to science-society partnership sustained by the provision of adequate climate information (i.e., climate services) applicable to a broad range of vulnerable sectors and environments.

Two main sectors directly and indirectly affected by climate issues deserve particular attention in view of their economic and social relevance not only for the region but for Europe as a whole: energy and tourism. In order to limit GHG emissions, within the European Union (EU) framework there will be opportunities for trading renewable energy quotas among member states and to gain credit for electricity imported from renewable sources in countries outside the EU. Tourism is a vital economic activity for all Mediterranean countries. Drawing upon their geographical location at the crossroads of three continents, Mediterranean countries attract 30% of global international tourism arrivals. However, the sustainability of this sector implies an equitable redistribution of the wealth it generates along with a reduction of its environmental impacts. If heat waves and summer temperatures increase, the attraction of Mediterranean regions could decrease favouring more northerly areas. Estimates indicate that warming of 1C by 2050 could result in a decrease of 10% in tourism on the southern Mediterranean shores. Winter tourism related to the skiing industry could also suffer tremendously from the projected decrease in snow cover and upward move of the snowline projected under warmer conditions.

Cilj projekta
 • Unaprijediti dostupnost adekvatnih klimatskih informacija relevantnih za različite sektore društva i gospodarstva
 • Ustanoviti procedure kojima se potiče razmjena informacija na ekspertnoj razini
 • U cijeli proces uključiti potencijalne korisnike (stakeholders) klimatskih informacija
 • Identificirati potrebe na lokalnoj i regionalnoj razini
Ključne riječi Mediteransko područje, klimatske informacije, klimatske promjene, energija, obnovljivi izvori, turizam
Mediterranean region, climate information, climate change, energz, renewable sources, tourism
Odgovorna osoba dr. sc. Čedo Branković (cedo.brankovic(at)cirus.dhz.hr, tel:01-45 65 688)
Trajanje 2011-2014
Suradne institucije/projekti DHMZ u projektu sudjeluje u suradnji s UNDP Hrvatska.
 1. ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Italy
 2. The Cyprus research and educational foundation, Cyprus
 3. METEO-FRANCE, France
 4. UNESCO - The Abdus Salam international centre for theoretical physics, Italy
 5. Fundacio institut Catala de ciencies del clima, Spain
 6. National observatory of Athens, Greece
 7. Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici S.C.A.R.L., Italy
 8. Tourisme transports territoires environnement conseil, France
 9. Plan bleu pour l'environnement et le developpement en Mediterranee, France
 10. Potsdam institut fur klimafolgenforschung, Germany
 11. University of East Anglia, United Kingdom
 12. Grevachot, University of Tunis, Tunisa
 13. Joint research centre-european commission, Belgium
 14. Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska
 15. The university system of Maryland foundation, INC., United States
 16. University of Cantabria, Spain
Aktivnosti Radionica "Vrijednost modeliranja klimatskih promjena pri planiranju investicija te srednjoročnih prognoza pri optimiranju" 6.6.2013.
Radionica "Potencijal klimatskih informacija za planiranje u turizmu" 4.6.2013.
Radionica "Klimatske informacije, klimatske promjene i turizam" 21.9.2011.
Radionica "Klimatske informacije, klimatske promjene i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora" 15.6.2011.

Web stranica projekta: http://www.climrun.eu/