Publikacije Klimatski atlas Hrvatske

Klima je jedna od prirodnih osobitosti neke zemlje. O njoj ovise život i zbivanja u prirodi, a gotovo da nema ljudske djelatnosti koja ne ovisi o vremenu i klimi. Stoga je poznavanje klimatskih osobitosti važno zbog planiranja razvoja i aktivnosti u mnogim društvenim i gospodarskim djelatnostima.

Izrada klimatskog atlasa je prema preporuci Svjetske meteorološke organizacije obaveza meteorološke službe svake zemlje. Klimatski atlas izrađuje se za standardna 30-godišnja klimatska razdoblja. Za prethodno klimatsko razdoblje 19311960. područje Hrvatske obuhvaćeno je u okviru Atlasa klime Jugoslavije iz 1969. godine, a samo manji dio karata objavljen je posebno za Hrvatsku u publikaciji Atlas klime SR Hrvatske iz 1977. godine.

Klimatski atlas Hrvatske za razdoblje 1961.1990., 1971.2000. obuhvaća karte klimatskih elemenata, grafikone godišnjih hodova klimatskih elemenata na deset odabranih meteoroloških postaja te tekstualni dio u kojem su opisane klimatske značajke i njihovi uzroci. Na kraju se nalaze tablice s prosječnim 30-godišnjim mjesečnim, sezonskim i godišnjim vrijednostima klimatoloških elemenata na 20 postaja koje reprezentiraju klimatsku raznolikost Hrvatske. Obzirom na vremensku varijabilnost klimatskih parametara i uočeno zatopljenje u posljednjoj dekadi dvadesetog stoljeća tablični prikazi prošireni su i na klimatsko razdoblje 1971.2000. gdje se mogu naći podaci o temperaturama tla, trajanjima razdoblja s temperaturama zraka i tla iznad određenih pragova te fenofaze odabranih biljaka.

Klimatski atlas Hrvatske (preuzimanje knjige u pdf-u, 180 MB).
Klimatski atlas Hrvatske izdan je dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, na 200 stranica A3 formata tvrdog uveza.
Za škole, fakultete, knjižnice i ostale institucije i ustanove javnog sektora knjiga je besplatna i može se dobiti uz ispunjenu i potvrđenu narudžbenicu (preuzimanje narudžbenice u: docx formatu i pdf formatu ). Ostalim naručiteljima, pravnim i fizičkim osobama DHMZ može odobriti besplatno preuzimanje atlasa nakon prethodne procjene iskazane potrebe. Naručitelj knjigu preuzima osobno u Knjižnici DHMZ-a, Grič 3, ili može biti dostavljena na adresu navedenu u narudžbenici, s tim da poštarinu plaća naručitelj.
Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate na: 01 4565 656 ili na e-mail: dhmz(at)cirus.dhz.hr.