Međunarodna suradnja Suradnja ECMWF - Hrvatska

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ('Narodne novine' br. 53/91 i 73/91) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 25.listopada 1995. godine donijela

UREDBU O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA (nadalje: ECMWF)

Ugovor o suradnji Hrvatske i ECMWF-a stupio je na snagu 28. prosinca 1995. godine, čime je Hrvatska dobila status zemlje pridruženog člana s jasno određenim pravima i obvezama.

ECMWF je nezavisna međunarodna stručna organizacija koju podržava osamnaest europskih zemalja punopravnih članica kao osnivača tog Centra, te četiri naknadno pridružene zemlje među kojima i Hrvatska. Njegovi primarni ciljevi su izrada srednjoročnih prognoza vremena i održavanje baza podataka, kao i pomoć u naprednom školovanju kadrova, te implementiranju raznih programa Svjetske meteorološke organizacije (SMO). Zadatak mu je trajno unapređivanje determinističkog i probabilističkih atmosferskih modela globalnih razmjera, te razvoj novih metoda i modela za izradu dinamičkih sezonskih prognoza vremena. Sjedište ECMWF-a je u Readingu, Velika Britanija.

Suradnja s ECMWF-om, koju Hrvatska provodi posredstvom svoje opunomoćene stučne institucije Državnog hidrometeorološkog zavoda (nadalje: DHMZ), trajne je naravi i ubraja se u stručne djelatnosti od osobitog državnog interesa. Očekuje se da će rezultati takve suradnje značajno i trajno pridonositi društvenom i gospodarskom razvitku Hrvatske, pa joj u provedbi treba dati najviši prioritet i značenje.