Međunarodna suradnja OPERA u Dubrovniku

SASTANAK EUMETNET-ove radne grupe OPERA

U Dubrovniku je od 18. do 20. 10. 2006. u organizaciji DHMZ-a održan sastanak EUMETNET-ove radne grupe OPERA koja se bavi problematikom upotrebe i umrežavanja radarskih meteoroloških podataka.